Účtovné služby Nitra

Obchodné meno: BSC partners, s.r.o.
Sídlo: Chalupkova 5, 951 04 Malý Lapáš
IČO: 44 780 419
IČ DPH: SK2022832636

Telefón :   +421 904 191 476

E-mail :   bscpartners@bscpartners.sk
www.bscpartners.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 24578/N.

Ak mi chcete zanechať správu môžete tak urobiť prostredníctvom nasledovného formulára.