Potrebujete si vystaviť faktúru pre svojich zákazníkov ? U nás si ju môžete vyhotoviť úplne zadarmo.

Vystaviť faktúru zadarmo

Na zabezpečenie funkcionality je potrebné v MS Excel povoliť makrá.

Užitočné odkazy

Register účtovných závierok

Zoznam daňových subjektov registrovaných pre DPH

Zoznam daňových subjektov registrovaných na daň z príjmov

Overenie platnosti IČ DPH v EÚ

Obchodný register SR

Živnostenský register SR

Generátor účtov v Štátnej pokladnici do tvaru IBAN