Spoločnosť BSC partners poskytuje komplexné účtovné služby so zameraním sa na obchodné spoločnosti. Podvojné účtovníctvo spracúvam od roku 2005. V rámci vedenia účtovníctva spracujem daňové priznanie k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel DPH, súhrnný výkaz, spracujem mzdy a výkazy na inštitúcie sociálneho a zdravotného poistenia a pre daňový úrad. S úradmi komunikujem elektronicky, čo urýchli celý proces.