Každá obchodná spoločnosť je povinná viesť účtovníctvo v zmysle Zákona o účtovníctve odo dňa svojho vzniku. Je potrebné rozlišovať pojmy vznik a založenie spoločnosti. V zmysle Obchodného zákonníka sa spoločnosť zakladá zakladateľskou listinou (v prípade jediného zakladateľa) alebo spoločenskou zmluvou. Avšak v prípade obchodných spoločností, ktoré sa zapisujú do Obchodného registra ešte nedošlo k vzniku spoločnosti. Spoločnosť vznikne až zápisom do Obchodného registra.

Zákon o účtovníctve rozlišuje veľkostné kategórie spoločností, do ktorých sa spoločnosť zaradí, ak spĺňa aspoň 2 z nasledujúcich kritérií:

Veľkostná skupina účtovnej jednotkyCelková suma majetkuČistý obratPriemerný počet zamestnancov
mikro účtovná jednotka< 350 000 €< 700 000 €< 10
malá účtovná jednotka> 350 000 € a súčasne < 4 000 000 €> 700 000 € a súčasne < 8 000 000 €>10 a súčasne < 50
veľká účtovná jednotka> 4 000 000 €> 8 000 000 €> 50

Zaradenie spoločnosti do veľkostnej kategórie má okrem iného vplyv aj na výkazy účtovnej závierky. Okrem toho, že výkazy účtovnej závierky mikro účtovnej jednotky majú inú štruktúru ako výkazy veľkej účtovnej jednotky, na zhotovenie účtovnej závierky nie sú potrebné až také podrobné informácie. Naproti tomu však takto zjednodušené výkazy neposkytujú podrobnejšie informácie, keďže na jednotlivých riadkoch je zlúčených viacero účtov.