Daň z pridanej hodnoty – DPH

V priebehu rokov sa podanie daňového priznania podstatne skomplikovalo. Súvisí to najmä so zavedením kontrolného výkazu k DPH. Pre podnikateľa – platcu DPH je síce povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, ale náročnosť spočíva v bezchybnej evidencii účtovných dokladov. Taktiež sa vyskytujú problémy s nesprávne vystavenými dokladmi od dodávateľov.

Pre podnikateľa, ktorý nie je platiteľom DPH je podstatné sledovať obrat za posledných 12 mesiacov. Prekročením hranice 49 790 Eur mu vzniká povinnosť registrácie k dani z pridanej hodnoty.