O mne

Účtovníckej profesii sa venujem od roku 2005. Poznatky, ktoré som nadobudol počas pôsobenia ako ekonóm – účtovník som sa rozhodol využiť pre vlastné aktivity a v roku 2009 založil spoločnosť BSC partners so zameraním na poskytovanie účtovných služieb pre obchodné spoločnosti.

Uvedomujem si zodpovednosť, ktorá z úlohy účtovníka vyplýva a preto sa snažím svoju prácu vykonávať s čo najväčšou presnosťou a s ohľadom na dodržiavanie zákonných termínov. Sledovanie zmien v zákonoch je nutnosťou, i keď nie vždy majú priamy dopad na vaše podnikanie, upozorním na tie, ktoré sú pre vás podstatné.

Ochotne spolupracujem aj so začínajúcimi podnikateľmi, ktorí chcú porozumieť najmä výške daní, ktoré budú musieť zaplatiť na začiatku svojho podnikania, kedy chce každý prirodzene ušetriť každé euro. Všetci podnikatelia raz stáli na začiatku a aj ja som sa naučil, že mám len toľko skúseností, koľko otázok a problémov som vo svojej praxi musel riešiť.